Nashville Soap Company

IMG_4826.JPG IMG_5580.JPG
Rosemary Mint Bar
sold out
7.00
sold out
Rosemary Mint Bar
7.00
sold out
IMG_5365.JPG IMG_5284.JPG
Lavender Tea Tree Bar
sold out
7.00
sold out
Lavender Tea Tree Bar
7.00
sold out
476C929D-A3EA-4512-8C7B-EBA7B5C22397.JPG IMG_3551.JPG
Lemon Sugar Bar
sold out
7.00
sold out
Lemon Sugar Bar
7.00
sold out
IMG_1521.JPG
Rose Clay Lavender Tub Soak
14.00
Rose Clay Lavender Tub Soak
14.00
IMG_1520.JPG
Sweet Orange Oatmeal Tub Soak
14.00
Sweet Orange Oatmeal Tub Soak
14.00
IMG_1541.JPG IMG_1542.JPG
Pink Salt & Sugar Scrub
16.00
Pink Salt & Sugar Scrub
16.00
IMG_1540.JPG IMG_1543.JPG
Pacific Sea Salt Scrub
16.00
Pacific Sea Salt Scrub
16.00
IMG_2082.JPG
Soak & Scrub Set
28.00
Soak & Scrub Set
28.00
IMG_1649.JPG IMG_6704.JPG
Signature Nashville Perfume Oil
10.00
Signature Nashville Perfume Oil
10.00
IMG_0213.JPG IMG_0997.JPG
Lip Salve
8.00
Lip Salve
8.00
IMG_0736.JPG
Salvaged Wood Soap Tray
10.00
Salvaged Wood Soap Tray
10.00
IMG_6716.JPG IMG_6715.JPG
Salvaged Black Walnut Soap Tray
15.00
Salvaged Black Walnut Soap Tray
15.00
IMG_5271.JPG
Nashville Candle
22.50
Nashville Candle
22.50
IMG_5272.JPG
Lavender Tea Tree Candle
22.50
Lavender Tea Tree Candle
22.50
IMG_5165.JPG
Lemongrass Candle
22.50
Lemongrass Candle
22.50
IMG_3286.JPG
Peppermint Candle
22.50
Peppermint Candle
22.50
IMG_9985.JPG IMG_9993.JPG
Custom Bathtub Tray
85.00
Custom Bathtub Tray
85.00